Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo

5 Cái/lốc STM32F429VIT6 STM32F429 QFP 100


US $ 32.94 US $ 28.33 (- 13%)


100% Mới BD82HM55 SLGZS BD82 HM55 IC Chip BGA Chipset


US $ 17.38 US $ 15.12 (- 13%)


TD180N18KOF 1/CHIẾC Mới MODULE IGBT


US $ 42.00 US $ 39.90 (- 5%)


10 Chiếc 40TPS12A Đến 247 Mới Và Ban Đầu


US $ 12.00 US $ 10.80 (- 9%)


100% New CPU SR2EX 4405U BGA Chipset


US $ 59.88 US $ 53.89 (- 10%)


Cho Chi Phí Vận Chuyển Và Giá Khác Biệt


US $ 10.00 US $ (- 0%)


2 Pcs 100% Mới LGE107DC RP T8 LGE107DC RP T8 BGA Chipset


US $ 29.85 US $ 26.27 (- 11%)


NS3436 Dây Phối Ren Appliques Bầu Áo Cưới Năm 2020 Mới


US $ 690.00 US $ 634.80 (- 8%)

Next Page ►